4 Motyle - Cztery fazy kompetencji

Cztery Fazy Kompetencji

Cztery fazy kompetencji – model powstał w 1970 roku przez Noela Burcha jako proces zdobywania świadomej kompetencji. Model ten jest pomocny w procesie poznawania własnych braków umiejętności. Jeśli pracujesz, to warto być świadomym, że coś takiego istnieje aby zidentyfikować siebie na ścieżce kariery. Wtedy łatwiej jest zareagować i podjąć odpowiednie „kroki naprawcze”.

FAZA 1 – nieświadoma niekompetencja

W tej fazie osoba nie posiada żadnych umiejętności, które mogła by wykorzystać na ścieżce swojej kariery i co więcej nie jest nawet tego świadoma czyli nie rozpoznaje swoich braków.

Przykład: pracujesz w firmie X jako handlowiec. Codziennie wykonujesz swoją pracę sumiennie ale wyniki są średnio zadawalające. Jako handlowiec wydaje Ci się, że robisz wszystko co w Twojej mocy, aby pozyskiwać klientów. Nie masz pojęcia, że efektywność można zwiększyć poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi (których firma X nie dostarczyła Tobie bo sama nie wie, że takowe istnieją) czy świadomą rozmowę z klientem i budowanie dobrej relacji.

FAZA 2 – świadoma niekompetencja

W tej fazie dana osoba jest już świadoma, że ma braki, wie o istnieniu narzędzi lub ma świadomość tego, że musi je mieć do skutecznego działania. Nie posiada jednak jeszcze umiejętności ku temu aby takie narzędzia czy wiedzę wykorzystywać.

FAZA 3 – świadoma kompetencja

Osoba potrafi wykorzystywać narzędzia, które zostały jej przekazane i jest świadoma sytuacji. Wykorzystanie umiejętności wymaga koncentracji, wysiłku i nawyku.

FAZA 4 – nieświadoma kompetencja

Na tym etapie osoba ma za sobą sporą praktykę w wykorzystywaniu nabytych umiejętności i te stają się jej częścią osobowości. Narzędzia wykorzystuje nieświadomie, odruchowo, rutynowo. Nabyte umiejętności mogą być wykorzystywane z innymi umiejętnościami równocześnie. Na tym etapie osoba może sama nauczać innych, korzystając z doświadczeń nabytych w trakcie nabywania umiejętności.

Z czterema fazami kompetencji wiążą się również cztery fazy rozwoju pracownika i są to:

Entuzjastyczny debiutant

W tej fazie osoba ma pełno energii i motywacji do działania ale brakuje mu umiejętności. Często o tym nie wie więc jest w fazie nieświadomej niekompetencji lub świadomej niekompetencji. Zdarza się, że wspomniany wyżej handlowiec dzwoni gdzie popadnie próbując zdobyć klientów.

Zniechęcony adept

W tej fazie osoba już ma pewne nabyte umiejętności i korzysta z nich na poziomie świadomej kompetencji jednak poziom jego motywacji znacznie spadł. Przyczyny mogą być różne.  Przeczytaj o tym skąd wziąć motywację tutaj.

Ostrożny praktyk

Na tym etapie motywacja przeżywa fluktuacje. Raz jest lepiej raz gorzej. Umiejętności osoby są wykorzystywane na poziomie świadomej kompetencji.

Samodzielny ekspert

W tej fazie osoba ma dużo motywacji i potrafi samodzielnie działać, motywować się i uczyć innych. Osoba taka nie wymaga szczegółowego instruowania. Osoba korzysta ze swoich umiejętności w pełni na poziomie nieświadomej kompetencji.

A Ty, w której fazie się znajdujesz?

Zerknij też do Kuźni Liderów gdzie obejrzysz do tego artykułu moje wideo.

Podziel się...